Sidor

fredag 10 oktober 2014

Att planera ett arbetsområde: Analysmodeller

I mitt inlägg om The Big Five skrev jag att jag gillade liknelsen mellan de fem förmågorna och de fem OS-ringarna. Ringarna är förenade precis som förmågorna är. Begreppsförmågan är förenad med analysförmågan och de två skapas med hjälp av informationsförmågan och dessa tre förmågor förmedlas slutligen med hjälp av kommunikationsförmågan. Till detta har vi den metakommunikativa förmågan som genom lärarens formativa bedömning får eleverna att reflektera över sitt lärande och hur hen kan anpassa sitt lärande i framtiden.

För att kunna analysera måste eleverna har bra begreppsförmåga men de behöver också hjälp att strukturera sina analyser. Ett bra hjälpmedel är en analysmodell. Det finns flera olika modeller och det gäller att hitta en som är enkel och tydlig samtidigt som den visar på de olika nivåer och perspektiv som bör finnas med i en bra och utförlig analys. Här är några bilder på olika analysmodeller.
Jag föredrar den översta och nedersta modellen eftersom de tar upp olika nivåer och perspektiv.  Igen av modellerna är min egen utan jag har hittat dom på nätet. Den översta, som är riktigt bra, har Lotta Karlsson på Östergårdsskolan i Halmstad konstruerat. Ni hittar hennes blogg HÄR

Om eleverna är ovana vid att arbeta med analysmodeller kan Lottas modell vara för komplex. Istället kan man börja med den sista modellen men då lägga till individ-, grupp- och samhällsnivå även i rutan orsaker. Beroende på vad eleverna ska analysera kan man vara tvungen att skapa särskilda analysmodeller men det är bra om jag som lärare har en återkommande grundstruktur som eleverna känner igen. Det är även bra att hjälpa eleverna med vissa begrepp som kan placeras ut i modellen och som eleverna sedan kan utveckla sina resonemang kring.

Vid analysarbete i klassrummet är det bäst om eleverna sitter i grupper och arbetar tillsammans med ett problem. Det är endast genom dialog som ett verkligt resonemang kommer tillstånd och eleverna hjälper varandra att utveckla resonemangen samtidigt som de genom gruppdiskussionen får möjlighet att träna och utveckla sin kommunikativa förmåga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar